Logo

Turbulencje mechaniczne

Turbulencje mechaniczne powstają w wyniku opływania powietrza wokół dowolnej przeszkody. Może to być dom, mała górka, duża góra, aleja drzew czy pojedyncze drzewo. Na nawietrznej stronie takiej przeszkody jest opływ w miarę lami- narny ( z wyjątkiem stosunkowo cienkiej warstwy przyściennej), natomiast na zawietrznej powstają niebezpieczne turbulencje (Rys. 2,1).

Latanie na zawietrzną nie jest dobrym pomysłem. W pr- zypadku jakiejkolwiek prze- szkody musimy pamiętać, że odczuwalne turbulencje mogą się znajdować jeszcze w odle- głości dziesięciokrotnie większej od wysokości przeszkody. Mechaniczne turbulencje mogą być dla nas czasem i korzystne, gdyż mogą pomagać w odrywaniu termiki, lecz w tym przypadku proponuje trzymać sobie nad nimi wystarczający zapas wysokości.